Burmistrz Miasta Sierpc zaprasza do składania propozycji projektów do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywa do 2025 r.”

Burmistrz Miasta Sierpc zaprasza do składania propozycji projektów do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywa do 2025 r.”

NABÓR TRWA OD 1 DO 12 WRZEŚNIA 2016

Miasto Sierpc realizuje projekt pn.: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do 2025 r, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015 r.

W ramach realizowanych przez Urząd działań uwzgledniających szeroką partycypację społeczną, zapraszamy do składania propozycji projektów do opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Czytaj dalej