Seminaria i warsztaty dla grup docelowych (31.08.2016 r.)

W dniu 31 sierpnia 2016 r. odbyły się dwa spotkania fokusowe w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. W warsztatach wzięli udział mieszkańcy Sierpca oraz przedstawiciele różnych instytucji reprezentujących nasze miasto. Spotkanie prowadzone było przez ekspertów z Instytutu Rozwoju Miast – Panią Beatę Bujak-Szwaczkę i Karolinę Musielak. Spotkania fokusowe miały formę luźnej rozmowy, podczas której każdy z uczestników mógł wymienić się swoim doświadczeniem oraz obserwacjami na temat problemów dostrzegalnych w Sierpcu. Wśród omawianych przez gości tematów pojawiły się kwestie m.in. dotyczące bezpieczeństwa, jakości życia, sytuacji osób starszych oraz problemu bezrobocia w Sierpcu. Czytaj dalej