Drugi Spacer badawczy w Sierpcu (08.09.2016 r.)

W dniu 8 września o godzinie 17:00 odbył się drugi spacer badawczy w ramach opracowywanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. W spacerze badawczym wzięli udział mieszkańcy miasta, Burmistrz Miasta Sierpc – Pan Jarosław Perzyński oraz członkowie zespołu ds. rewitalizacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu. Trasa II spaceru badawczego rozpoczęła się przy budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu a następnie przebiegała następującymi ulicami: Jana Pawła II, Armii Krajowej, Dworcowa, Fredry, Świętokrzyska, Kwiatowa, Wiosny Ludów, Braci Tułodzieckich. Czytaj dalej