Burmistrz Miasta Sierpc powołał Międzywydziałowy Zespół ds. Rewitalizacji

Zarządzeniem Nr 135/WIF/2016 z dnia 28.11.2016 r. Burmistrz Miasta Sierpc powołał międzywydziałowy Zespół ds. Rewitalizacji. Jego celem jest koordynowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025” w zakresie m.in.:

  • Wdrażania – poprzez koordynację wdrażania LPR i tam wskazanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
  • Monitoringu – poprzez koordynację, gromadzenie informacji niezbędnych w zakresie programu.
  • Aktualizacji programu.
  • Ewaluacji – poprzez koordynację dokonywania pomiaru stopnia realizacji programu.
  • Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej dla Komitetu Rewitalizacji.
  • Prowadzenia punktu informacji dotyczącego problematyki rewitalizacji.

Konferencja na zakończenie projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”

W dniu 16 listopada 2016 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja na zakończenie projektu pn: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Spotkanie miało na celu podsumowanie kilkumiesięcznych prac, jakie Gmina Miasto Sierpc prowadziła nad opracowaniem strategicznego dokumentu planistycznego. Chcąc włączyć lokalną społeczność w opracowywanie Lokalnego Programu Rewitalizacji zorganizowano wiele wydarzeń o charakterze społecznym m.in.: spacery badawcze, seminaria i warsztaty dla grup docelowych, imprezę animacyjno-edukacyjną, nabory projektów, konsultacje społeczne oraz debatę.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sierpc ogłasza

Nabór Uzupełniający

członków do Komitetu Rewitalizacji

zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 127/WIF/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. Burmistrza Miasta Sierpc w sprawie: ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji oraz zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w Lokalnym programie Rewitalizacji Miasta Sierpca z perspektywa do 2025 r. przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 252/XXVII/2016 z dnia 10 listopada

Nabór uzupełniający trwa od 22 do 28  listopada 2016

  Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sierpc ogłasza

nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 127/WIF/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. Burmistrza Miasta Sierpc w sprawie: ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji oraz zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Sierpca z perspektywą do roku 2025”,  przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 252/XXVII/2016 z dnia 10 listopada

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji