Wpisanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc do wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

Miło nam poinformować, że nasz Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025 został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2017 r. wpisany do wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Dzięki temu Gmina Miasto Sierpc będzie mogła ubiegać się o fundusze unijne na realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Aktualny Wykaz Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego