Burmistrz Miasta Sierpc powołał Międzywydziałowy Zespół ds. Rewitalizacji

Zarządzeniem Nr 135/WIF/2016 z dnia 28.11.2016 r. Burmistrz Miasta Sierpc powołał międzywydziałowy Zespół ds. Rewitalizacji. Jego celem jest koordynowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025” w zakresie m.in.:

  • Wdrażania – poprzez koordynację wdrażania LPR i tam wskazanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
  • Monitoringu – poprzez koordynację, gromadzenie informacji niezbędnych w zakresie programu.
  • Aktualizacji programu.
  • Ewaluacji – poprzez koordynację dokonywania pomiaru stopnia realizacji programu.
  • Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej dla Komitetu Rewitalizacji.
  • Prowadzenia punktu informacji dotyczącego problematyki rewitalizacji.