ZAPROSZENIE NA PIERWSZY SPACER BADAWCZY

Szanowni Państwo,

Nasze miasto przystąpiło do projektu pn:. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Obecnie jesteśmy na etapie opracowania diagnozy i wyznaczenia obszaru rewitalizacji w Sierpcu.

Kolejnym etapem, na który serdecznie zapraszamy, jest spacer badawczy, który odbędzie się w dniu 30.08.2016 r. o godzinie 17:00. Spotykanie będzie przebiegać według wyznaczonej trasy spaceru tj.:

 • START: Urząd Miejski w Sierpcu
 • ulica Piastowska – Płocka – Mickiewicza – Słowackiego – Reymonta – Plater – Kilińskiego –  11 listopada – Farna – Benedyktyńska – Plac Chopina – Narutowicza
 • FINAŁ: Urząd Miejski w Sierpcu

Czytaj dalej

II sesja szkoleniowa dla pracowników Urzędu w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”

W dniu 18 sierpnia 2016 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu obyła się kolejna sesja szkoleniowa dla pracowników Urzędu w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025” – finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015 r. Czytaj dalej

REWITALIZACJA SIERPCA PODCZAS SIERPECKIEGO FESTIWALU SMAKÓW

W dniu 13 sierpnia 2016 r., podczas trwającego w mieście Sierpc Festiwalu Smaków, odbyła się impreza animacyjno – edukacyjna w ramach realizowanego przez Miasto Sierpc, projektu pn.: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Celem imprezy było zapoznanie mieszkańców z tematyką rewitalizacji, korzyściami jakie ze sobą niesie dla każdego z nas jak i całego miasta. Spotkanie odbywało się w jednym ze stoisk Urzędu Miejskiego w Sierpcu. Osobą prowadzącą spotkanie był Pan Jarosław Ogrodowski, przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast. W wydarzeniu uczestniczyli również: Koordynator Projektu, Pani Iwona Lewandowska, Członkowie Zespołu ds. rewitalizacji. Podczas imprezy mieszkańcy mieli możliwość porozmawiać o szeroko rozumianej tematyce rewitalizacji oraz wziąć udział w badaniu ankietowym. W „Ankiecie pomysłów” mieszkańcy mogli wyrazić swoje zdanie odnośnie miasta oraz przedstawić propozycję zmian, jakie chcieliby wprowadzić w Sierpcu. Czytaj dalej

Rewitalizacja z Festiwalem Smaków

Burmistrz Miasta Sierpca

serdecznie zaprasza do stoiska Urzędu Miejskiego w Sierpcu podczas Festiwalu Smaków.

W festiwalowej i nieformalnej  atmosferze porozmawiajmy o tym

czym jest rewitalizacja i jakie niesie ze sobą korzyści dla mieszkańców i miasta,

porozmawiajmy o propozycjach i pomysłach na to,

w jakim kierunku powinien rozwijać się Sierpc.

Zajrzyj do nas 13 sierpnia 2016r.  w godzinach 13.00-18.00.

Twojego głosu nie może zabraknąć !

Wypełnij ankietę pomysłów.

Weź udział w konkursie z nagrodami.

 

REGULAMIN KONKURSU „SIERPC MOICH MARZEŃ”

Konferencja Inaugurująca projekt pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”

W dniu 01 sierpnia 2016 r. o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja inaugurująca realizację przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy  o udzielenie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015r.

Konferencję inauguracyjną rozpoczął Burmistrz Miasta Sierpc – Pan Jarosław Perzyński, który przywitał zgromadzonych gości. Przedstawił on wstępną wizję zmian jakie czekają w najbliższych latach nasze miasto. Jednak, aby móc zrealizować cele w ramach rewitalizacji nie wystarczą tylko działania lokalnych władz. Do pełnego sukcesu niezbędne są również uwagi i pomysły lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz wszystkich mieszkańców Sierpca – słowem, wszystkich, którzy znają problemy występujące w mieście i mają pomysły, jak im zaradzić. Czytaj dalej

I szkolenie dla pracowników Urzędu w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”

W dniu 27 lipca 2016 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu obyła się I sesja szkoleniowa dla pracowników Urzędu w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025” – finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015 r.

Czytaj dalej

Informację o projekcie

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”,dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Cel projektu:

 1. Tematem wiodącym realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu i planowanym efektem długoterminowym jest ożywienie gospodarcze oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sierpc.
 2. Wypracowanie narzędzi umożliwiających wychodzenie ze sfery ubóstwa i długotrwałego bezrobocia.
 3. Uporządkowanie i renowacja przestrzeni miejskiej, w celu stworzenia atrakcyjnych miejsc do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Wypracowanie mechanizmów finansowania działań rewitalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa publiczno – prywatnego.

 Planowane efekty:

 1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025.
 2. Wdrażanie zintegrowanych projektów strategicznych (społeczno – inwestycyjnych).
 3. Uaktywnienie środowisk lokalnych dzięki wykorzystaniu działań edukacyjnych i partycypacji społecznej – budowanie społecznej świadomości.
 4. Wykorzystanie Lokalnego Programu Rewitalizacji jako punktu wyjścia do stworzenia środowiska planistyczno – wykonawczego dla osiągnięcia celów rewitalizacji nastawionych na wprowadzenie długofalowej polityki inicjującej i wdrażającej wieloletnie programy przemian społeczno – gospodarczych oparte o włączenie i partycypację społeczną.

Wartość projektu: 73.256,78 zł.

 Wkład Funduszy Europejskich: 65.931,10 zł.

 Czas realizacji projektu: od 1 maja 2016 r. do 30 listopada 2016 r.