Pierwszy Spacer badawczy w Sierpcu (30.08.2016 r.)

W dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00 odbył się pierwszy spacer badawczy w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. W spacerze badawczym wzięli udział mieszkańcy miasta, Burmistrz Miasta Sierpc – Pan Jarosław Perzyński, przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast oraz członkowie zespołu ds. rewitalizacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu. Trasa I spaceru badawczego rozpoczęła się przy budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu a następnie przebiegała następującymi ulicami: Płocka, Mickiewicza, Słowackiego, Reymonta, Plater, Kilińskiego, 11 listopada, Farna, Benedyktyńska, Plac Chopina i Narutowicza. Czytaj dalej

Burmistrz Miasta Sierpc zaprasza do składania propozycji projektów do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywa do 2025 r.”

Burmistrz Miasta Sierpc zaprasza do składania propozycji projektów do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywa do 2025 r.”

NABÓR TRWA OD 1 DO 12 WRZEŚNIA 2016

Miasto Sierpc realizuje projekt pn.: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do 2025 r, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015 r.

W ramach realizowanych przez Urząd działań uwzgledniających szeroką partycypację społeczną, zapraszamy do składania propozycji projektów do opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Czytaj dalej

ZAPROSZENIE NA PIERWSZY SPACER BADAWCZY

Szanowni Państwo,

Nasze miasto przystąpiło do projektu pn:. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Obecnie jesteśmy na etapie opracowania diagnozy i wyznaczenia obszaru rewitalizacji w Sierpcu.

Kolejnym etapem, na który serdecznie zapraszamy, jest spacer badawczy, który odbędzie się w dniu 30.08.2016 r. o godzinie 17:00. Spotykanie będzie przebiegać według wyznaczonej trasy spaceru tj.:

  • START: Urząd Miejski w Sierpcu
  • ulica Piastowska – Płocka – Mickiewicza – Słowackiego – Reymonta – Plater – Kilińskiego –  11 listopada – Farna – Benedyktyńska – Plac Chopina – Narutowicza
  • FINAŁ: Urząd Miejski w Sierpcu

Czytaj dalej

REWITALIZACJA SIERPCA PODCZAS SIERPECKIEGO FESTIWALU SMAKÓW

W dniu 13 sierpnia 2016 r., podczas trwającego w mieście Sierpc Festiwalu Smaków, odbyła się impreza animacyjno – edukacyjna w ramach realizowanego przez Miasto Sierpc, projektu pn.: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Celem imprezy było zapoznanie mieszkańców z tematyką rewitalizacji, korzyściami jakie ze sobą niesie dla każdego z nas jak i całego miasta. Spotkanie odbywało się w jednym ze stoisk Urzędu Miejskiego w Sierpcu. Osobą prowadzącą spotkanie był Pan Jarosław Ogrodowski, przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miast. W wydarzeniu uczestniczyli również: Koordynator Projektu, Pani Iwona Lewandowska, Członkowie Zespołu ds. rewitalizacji. Podczas imprezy mieszkańcy mieli możliwość porozmawiać o szeroko rozumianej tematyce rewitalizacji oraz wziąć udział w badaniu ankietowym. W „Ankiecie pomysłów” mieszkańcy mogli wyrazić swoje zdanie odnośnie miasta oraz przedstawić propozycję zmian, jakie chcieliby wprowadzić w Sierpcu. Czytaj dalej

Rewitalizacja z Festiwalem Smaków

Burmistrz Miasta Sierpca

serdecznie zaprasza do stoiska Urzędu Miejskiego w Sierpcu podczas Festiwalu Smaków.

W festiwalowej i nieformalnej  atmosferze porozmawiajmy o tym

czym jest rewitalizacja i jakie niesie ze sobą korzyści dla mieszkańców i miasta,

porozmawiajmy o propozycjach i pomysłach na to,

w jakim kierunku powinien rozwijać się Sierpc.

Zajrzyj do nas 13 sierpnia 2016r.  w godzinach 13.00-18.00.

Twojego głosu nie może zabraknąć !

Wypełnij ankietę pomysłów.

Weź udział w konkursie z nagrodami.

 

REGULAMIN KONKURSU „SIERPC MOICH MARZEŃ”

Konferencja Inaugurująca projekt pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”

W dniu 01 sierpnia 2016 r. o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja inaugurująca realizację przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy  o udzielenie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015r.

Konferencję inauguracyjną rozpoczął Burmistrz Miasta Sierpc – Pan Jarosław Perzyński, który przywitał zgromadzonych gości. Przedstawił on wstępną wizję zmian jakie czekają w najbliższych latach nasze miasto. Jednak, aby móc zrealizować cele w ramach rewitalizacji nie wystarczą tylko działania lokalnych władz. Do pełnego sukcesu niezbędne są również uwagi i pomysły lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz wszystkich mieszkańców Sierpca – słowem, wszystkich, którzy znają problemy występujące w mieście i mają pomysły, jak im zaradzić. Czytaj dalej