Debata z 15.09.2016

W dniu 15 września 2016 roku o godzinie 17:00 w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się Debata z mieszkańcami w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Prowadzącą Debatę była Pani Karolina Musielak z Instytutu Rozwoju Miast. W panelu dyskusyjnym udział wzięli również zaproszeni goście reprezentujący różne środowiska w Sierpcu. Wśród nich byli m.in.:

  • Pan Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpc
  • Pani Alina Olszewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu
  • Pan Sławomir Szałkucki – Komendant Hufca ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka
  • Pan Piotr Rzeszotarski – Kierownik Działu Przyrodniczego Muzeum Wsi Mazowieckiej, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 6.
  • Pani Zofia Kamińska – Była dyrektor Szkoły Podstawowej nr.2 w Sierpcu. Aktywna działaczka Uniwersytetu III Wieku
  • Pan Jakub Grodzicki – Przedstawiciel ogniska TKKF „Kubuś” w Sierpcu

Celem debaty było zaprezentowanie możliwych działań mających na celu aktywizację lokalnych interesariuszy w planowaniu, wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych.  Podczas Debaty zaprezentowano obszar rewitalizacji, który został wytyczony dzięki wielokierunkowej analizie wskaźników o charakterze przestrzennym, społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Następnie dyskusja dotyczyła problemu niskiej aktywności mieszkańców Sierpca w wydarzeniach miejskich. Doskonałym tego przykładem była bardzo niska frekwencja podczas debaty. Uczestnicy stwierdzili wspólnie, że potrzebna jest osoba która będzie „zarządzać” wydarzeniami w Sierpcu. Jej zadanie polegałoby na współpracy z mieszkańcami, przedstawicielami władz, lokalnego sektora biznesowego oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu, organizacji oraz promocji wspólnych imprez. Podkreślano również konieczność zacieśniania współpracy na wszystkich szczeblach przy wypracowywaniu wspólnej strategii oraz wizji rozwoju miasta. Wśród pomysłów na aktywizację mieszkańców pojawiła się idea budżetu partycypacyjnego oraz mikro grantów dla osób fizycznych.

 

DSC_0002.jpgDSC_0013.jpgDSC_0028.jpgDSC_0035.jpgDSC_0037.jpgDSC_0109.jpg