Drugi Spacer badawczy w Sierpcu (08.09.2016 r.)

W dniu 8 września o godzinie 17:00 odbył się drugi spacer badawczy w ramach opracowywanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. W spacerze badawczym wzięli udział mieszkańcy miasta, Burmistrz Miasta Sierpc – Pan Jarosław Perzyński oraz członkowie zespołu ds. rewitalizacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu. Trasa II spaceru badawczego rozpoczęła się przy budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu a następnie przebiegała następującymi ulicami: Jana Pawła II, Armii Krajowej, Dworcowa, Fredry, Świętokrzyska, Kwiatowa, Wiosny Ludów, Braci Tułodzieckich.

Rozpoczynając spacer badawczy grupa uczestników zwróciła uwagę na potrzebę poprawy jakości chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Jana Pawła II. Kierując się przez Park Solidarności uczestnicy mieli możliwość porozmawiać z mieszkańcami, który aktywnie wypoczywali w parku. Wśród nich były zarówno osoby starsze jak i młodzież. Ci pierwsi zwracali szczególną uwagę na niedostateczną ilość ławek w parkach miejskich. Podkreślano również fakt, iż w Sierpcu brakuje miejsc odpoczynku dla osób starszych. Jako przykładowy pomysł podano utworzenie świetlicy dla osób w podeszłym wieku. Miejsce to służyłoby integracji osób starszych, dając możliwość organizowania spotkań towarzyskich czy też wydarzeń zrzeszających osoby o podobnych zainteresowaniach. Młodzi mieszkańcy naszego miasta zwracali uwagę na potrzebę modernizacji stadionu piłkarskiego oraz zwiększenie ilości siłowni terenowych.

W dalszej części spaceru uczestnicy przeszli wzdłuż ulicy Armii Krajowej. Mieszkańcy bloków przy ulicy Armii Krajowej nr 2 zwrócili uwagę na potrzebę wybudowania miejskiego szaletu oraz zwiększenie ilości TOI-TOI. Ponadto zwrócili uwagę na większą ilości koszy na śmieci oraz małej ilości placów zabaw dla dzieci w ich okolicy. W dyskusji pojawiły się także postulaty budowy ścieżek rowerowych by móc w sposób bezpieczny przemieszczać się po mieście. Bolączką mieszkańców także jest mała liczba miejsc parkingowych na ulicy Płockiej.

Mieszkańcy ulicy Dworcowej zwrócili uwagę na konieczność odnowienia dworca kolejowego, który swych obecnym stanem odstrasza mieszkańców. Ponadto zwrócili uwagę na konieczność budowy parkingów w okolicach dworca kolejowego oraz renowacji wieży ciśnień, a także odnowienie bloków przy ulicy Dworcowej wraz z infrastrukturą.

Osoby przebywające na Jeziórkach tj. ul. Fredry i Świętokrzyskiej podkreślali potrzebę powstania punktu gastronomicznego w tej części miasta, w którym można by spędzić czas wolny.

Z kolei mieszkańcy ulic: Wiosny Ludów i Braci Tułodzieckich wskazywali na potrzebę budowy miejsc parkingowych oraz wymiany fontanny w Parku im. Korczaka, która obecnie negatywnie wpływa na estetykę tego miejsca.

Spacer badawczy spotkał się z dużym odzewem ze strony mieszkańców, którzy z ochotą dzielili się ze swoimi pomysłami i wiążą z projektem rewitalizacji duże nadzieje na zmianę miejskiego krajobrazu i warunków życia.

20160908_175204.jpgDSC_0019.JPGDSC_0028.JPGDSC_0029.JPGDSC_0037.JPG