I szkolenie dla pracowników Urzędu w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”

W dniu 27 lipca 2016 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu obyła się I sesja szkoleniowa dla pracowników Urzędu w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025” – finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015 r.

Tematem przewodnim I sesji szkoleniowej było wprowadzenie w zagadnienia dotyczące tematyki rewitalizacji m.in.: zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Krajową Politykę Miejską oraz problematykę wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w miastach.

Prowadzącym szkolenie była Pani mgr. inż. arch. Dorota Chudowska-Rączka

 

DSC_0074.JPGDSC_0078.JPGDSC_0080.JPGDSC_0083.JPGDSC_0087.JPG