II sesja szkoleniowa dla pracowników Urzędu w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”

W dniu 18 sierpnia 2016 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu obyła się kolejna sesja szkoleniowa dla pracowników Urzędu w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025” – finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015 r.

Tematem II sesji szkoleniowej było zapoznanie pracowników Urzędu Miejskiego w Sierpcu z zasadami partycypacji społecznej oraz partnerstwa w procesach rewitalizacji. Druga część szkolenia dotyczyła zaś instrumentów ekonomiczno-społecznych w procesach rewitalizacji.

Prowadzącym szkolenie była Pani mgr. inż. arch. Dorota Chudowska-Rączka

01.JPG02.JPG