Konferencja na zakończenie projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”

W dniu 16 listopada 2016 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja na zakończenie projektu pn: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Spotkanie miało na celu podsumowanie kilkumiesięcznych prac, jakie Gmina Miasto Sierpc prowadziła nad opracowaniem strategicznego dokumentu planistycznego. Chcąc włączyć lokalną społeczność w opracowywanie Lokalnego Programu Rewitalizacji zorganizowano wiele wydarzeń o charakterze społecznym m.in.: spacery badawcze, seminaria i warsztaty dla grup docelowych, imprezę animacyjno-edukacyjną, nabory projektów, konsultacje społeczne oraz debatę.

W konferencji podsumowującej proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji uczestniczyli m.in.: Zastępca Burmistrza – Pani Ewa Leszczyńska, przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast (Pani Monika Pastuszko oraz Pan Krzysztof Kaszuba), Pani Iwona Lewandowska – Koordynator projektu oraz zespół ds. rewitalizacji reprezentowany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Sierpcu. Tematy prelekcji wygłoszonych przez gości z Instytutu Rozwoju Miast dotyczyły narzędzi partycypacji społecznej w procesie wdrażania programów rewitalizacji, z uwzględnieniem roli komitetu rewitalizacji oraz finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych przez partnerów społecznych. Ostatnia prelekcja wygłoszona przez Panią Iwonę Lewandowską – koordynatora projektu, miała na celu przybliżenie głównych założeń „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”.

Podczas konferencji na zakończenie projektu rozstrzygnięto również konkurs pn.: „Sierpc moich marzeń”, który był organizowany podczas tegorocznego Festiwalu Smaków. Wśród ponad 20 ocenionych prac konkursowych, w których uczestnicy mieli za zadanie scharakteryzować wizję Sierpca, wyłoniono zwycięzców nagród w dwóch kategoriach wiekowych: do 12 lat oraz powyżej 18 lat. Laureatami konkursu „Sierpc moich marzeń” zostali:

Kategoria wiekowa: do 12 lat

I miejsce – Wiktoria Tokarczyk

Wyróżnienie – Klaudia Płudowska

Wyróżnienie – Oliwia Łykowska

Kategoria wiekowa: powyżej 18 lat

I miejsce – Katarzyna Cichocka

Wyróżnienie – Krystyna Antoszek

Wyróżnienie – Irena i Julian Kratkowscy

Wyróżnienie – Agnieszka Czermińska

 

Konferencja na zakończenie projektu nie kończy naszych prac nad rewitalizacją Sierpca. Program rewitalizacji podlegać będzie monitoringowi i okresowej aktualizacji, gdzie liczymy na dalsze zaangażowanie mieszkańców.