Pierwszy Spacer badawczy w Sierpcu (30.08.2016 r.)

W dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00 odbył się pierwszy spacer badawczy w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. W spacerze badawczym wzięli udział mieszkańcy miasta, Burmistrz Miasta Sierpc – Pan Jarosław Perzyński, przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast oraz członkowie zespołu ds. rewitalizacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu. Trasa I spaceru badawczego rozpoczęła się przy budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu a następnie przebiegała następującymi ulicami: Płocka, Mickiewicza, Słowackiego, Reymonta, Plater, Kilińskiego, 11 listopada, Farna, Benedyktyńska, Plac Chopina i Narutowicza.

Na początku spaceru badawczego uczestnicy dyskutowali o przestrzeni miejskiej na skrzyżowaniu ulicy Narutowicza i Płockiej. Zwrócono uwagę na potrzebę wyeliminowania barier architektonicznych w celu ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Idąc ulicą Mickiewicza wskazywano na problem dużej prędkości z jaką jeżdżą kierowcy oraz niedostatecznej ilości elementów małej architektury (koszy na śmieci, ławek). Dodatkowo uczestnicy zwrócili uwagę na remont zaniedbanego podwórka, który mieści się za domami stojącymi przy ulicy Płockiej. Mieszkańcy ulicy Słowackiego wśród problemów jakie obserwują w swoim otoczeniu wymieniali brak placu zabaw i świetlicy dla dzieci. Ponadto podkreślano potrzebę utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych.

Podczas przejścia przez dolinę rzeki Sierpienicy dyskutowano o potrzebie zagospodarowania tego fragmentu miasta. Wśród wielu pomysłów pojawiła się idea oczyszczenia koryta rzeki, wyznaczenia ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki oraz stworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców (np. poprzez dostosowanie rzeki do spływów kajakowych).

Idąc ulicami Reymonta, Emilii Plater oraz Kilińskiego zwracano uwagę na niski stan budynków socjalnych, które wymagają stosownego remontu. Ponadto uczestnicy wskazywali na znajdujące się w tym obszarze pustostany. Pomysłem na ich zagospodarowanie jest stworzenie miejsca dla animatorów i fundacji społecznych, które będą integrować oraz aktywizować lokalną społeczność.

Na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Farnej mieszkańcy zwracali uwagę na intensywny ruch pojazdów w tej części miasta oraz jakość chodników. Pan Burmistrz poinformował uczestników spaceru że trwają konsultacje w ramach prac nad obwodnicą Sierpca, która pozwoli na zmniejszenie ruchu w części starego miasta.

Kolejnym punktem spaceru badawczego był fragment ulic Farnej i Benedyktyńskiej. Wśród pomysłów w ramach projektu rewitalizacji wskazano na drewniany budynek przy ul. Farnej, który jest własnością miasta. Obiekt ten mógłby pełnić szereg funkcji o charakterze społecznym. Zwrócono również uwagę na teren obecnych wykopalisk w ramach poszukiwania sierpeckiego zamku. Jest to bardzo ciekawe i atrakcyjne miejsce, które można wykorzystać w celach  turystycznych.

Ostatnim przystankiem na trasie spaceru badawczego był Plac Chopina. Zwrócono uwagę na drewniany budynek (Plac Chopina 16), który obecnie jest w złym stanie technicznym. Obiekt ten jest własnością miasta jednak wymaga on dużego wkładu pieniężnego na remont. Wśród uwag uczestników pojawiła się idea stworzenia w tym miejscu świetlicy, przeznaczonej dla różnych grup mieszkańców. W części parku znajdującego się przy Placu Chopina uczestnicy spaceru wskazali na potrzebę zagospodarowania tego miejsca. Jednym z pomysłów jest budowa amfiteatru oraz dostosowanie tego miejsca w celu organizacji koncertów oraz innych ważnych wydarzeń publicznych.

Spacer badawczy spotkał się z dużym odzewem ze strony mieszkańców, którzy z ochotą dzielili się ze swoimi pomysłami i wiążą z projektem rewitalizacji duże nadzieje na zmianę miejskiego krajobrazu i warunków życia.

DSC_0021.JPGDSC_0027.JPGDSC_0037.JPGDSC_0041.JPGDSC_0065.JPGDSC_0067.JPGIMG_8100.JPG