Seminaria i warsztaty dla grup docelowych (08.09.2016 r.)

W dniu 8 września w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu odbył się warsztat w ramach realizowanego przez miasto Sierpc projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. W spotkaniu uczestniczyli: zespół do spraw rewitalizacji, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz sierpeckich jednostek organizacyjnych (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Kultury i Sztuki). Warsztat prowadziła Pani Karolina Musielak z Instytutu Rozwoju Miast. Podczas warsztatu skupiono się na wypracowaniu wizji miasta po rewitalizacji., następnie zespoły merytoryczne (społeczny, gospodarczy, środowiskowy i przestrzenny) skupiły się na wyznaczeniu i spisaniu głównych celów, jakie w ich obszarach specjalizacji stawiane są przed procesem rewitalizacji. Grupy dopisały również konkretne kierunki działań niezbędne do realizacji poszczególnych celów oraz wyznaczniki sukcesu – sposób mierzenia skuteczności zaplanowanych działań.

1a.JPG2a.JPG