Zaproszenie na Debatę w ramach projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025

Szanowni Państwo,

Nasze miasto przystąpiło do projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ostatnich dniach zakończyliśmy kolejny etap, który miał na celu opracowanie diagnozy oraz wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Dodatkowo spotykaliśmy się podczas spacerów badawczych, gdzie omawialiśmy problemy występujące w Sierpcu.

Kolejny etap, na który serdecznie zapraszamy, to debata, która odbędzie się w dniu 15.09.2016 r. o godzinie 17:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Podczas debaty:

  • zostanie zaprezentowany wytyczony obszar rewitalizacji;
  • zostanie omówiona wizja, cele i kierunki działań.

Wypracowany materiał posłuży nam do prac nad programem, który związany jest z weryfikacją proponowanych obszarów i planowanych rozwiązań.

 

Serdecznie zapraszam

Jarosław Perzyński

Burmistrz Miasta Sierpc