Zaproszenie na drugi spacer badawczy!

Szanowni Państwo,

Nasze miasto przystąpiło do projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Obecnie jesteśmy na etapie opracowania diagnozy i wyznaczenia obszaru rewitalizacji w Sierpcu.

Kolejnym etapem, na który serdecznie zapraszamy, jest II spacer badawczy, który odbędzie się w dniu 08.09.2016 r. od godziny 17:00. Spotykanie będzie przebiegać według wyznaczonej trasy spaceru tj.:

  • START: Urząd Miejski w Sierpcu
  • ulica Piastowska – Jana Pawła II – Armii Krajowej – Dworcowa – Fredry – Świętokrzyska – Kwiatowa – Park Andersa – Wiosny Ludów – Braci Tułodzieckich
  • FINAŁ: Urząd Miejski w Sierpcu


Podczas spaceru wspólnie przyjrzymy się planowanym do rewitalizacji obszarom, jak również będzie możliwość wniesienia własnych uwag odnośnie wykorzystania przestrzeni miejskich czy pomysłów na zniwelowanie problemów społecznych, bezpośrednio w obszarach.

Wypracowany materiał posłuży nam do następnego etapu prac nad programem, który związany jest z wyznaczaniem obszarów problemowych w mieście oraz z przygotowaniem pomysłów na projekty rewitalizacyjne w formie fiszek projektowych.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału, liczba miejsc jest nieograniczona.