Zarządzenie Nr 140/WIF/2017 z dnia 3.11.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 143/WIF/2016 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 15 grudnia 2016 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 138 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 29 listopada 2016 r., w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.

Treść zarządzenia