ZAPROSZENIE NA PIERWSZY SPACER BADAWCZY

Szanowni Państwo,

Nasze miasto przystąpiło do projektu pn:. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Obecnie jesteśmy na etapie opracowania diagnozy i wyznaczenia obszaru rewitalizacji w Sierpcu.

Kolejnym etapem, na który serdecznie zapraszamy, jest spacer badawczy, który odbędzie się w dniu 30.08.2016 r. o godzinie 17:00. Spotykanie będzie przebiegać według wyznaczonej trasy spaceru tj.:

  • START: Urząd Miejski w Sierpcu
  • ulica Piastowska – Płocka – Mickiewicza – Słowackiego – Reymonta – Plater – Kilińskiego –  11 listopada – Farna – Benedyktyńska – Plac Chopina – Narutowicza
  • FINAŁ: Urząd Miejski w Sierpcu

Podczas spaceru wspólnie przyjrzymy się planowanym do rewitalizacji obszarom, jak również będzie możliwość wniesienia własnych uwag odnośnie wykorzystania przestrzeni miejskich czy pomysłów na zniwelowanie problemów społecznych, bezpośrednio w obszarach.

Wypracowany materiał posłuży nam do następnego etapu prac nad programem, który związany jest z wyznaczaniem obszarów problemowych w mieście oraz z przygotowaniem pomysłów na projekty rewitalizacyjne w formie fiszek projektowych.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału, liczba miejsc jest nieograniczona.

Poniżej trasa spaceru.