Seminaria i warsztaty dla grup docelowych (31.08.2016 r.)

W dniu 31 sierpnia 2016 r. odbyły się dwa spotkania fokusowe w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. W warsztatach wzięli udział mieszkańcy Sierpca oraz przedstawiciele różnych instytucji reprezentujących nasze miasto. Spotkanie prowadzone było przez ekspertów z Instytutu Rozwoju Miast – Panią Beatę Bujak-Szwaczkę i Karolinę Musielak. Spotkania fokusowe miały formę luźnej rozmowy, podczas której każdy z uczestników mógł wymienić się swoim doświadczeniem oraz obserwacjami na temat problemów dostrzegalnych w Sierpcu. Wśród omawianych przez gości tematów pojawiły się kwestie m.in. dotyczące bezpieczeństwa, jakości życia, sytuacji osób starszych oraz problemu bezrobocia w Sierpcu.

Zebrani goście przyznali, że Sierpc jest miastem bezpiecznym. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że jego największym problemem jest wysokie bezrobocie. To przekłada się na odpływ ludzi młodych z miasta. Dostrzeżono również szereg inicjatyw podejmowanych przez władze lokalne, mających na celu poprawę jakości życia w Sierpcu, jak również poprawę wizualną przestrzeni miejskiej poprzez nasadzenia, porządkowanie terenów zielonych, remont dróg i chodników. Uczestnicy warsztatów zwracali również uwagę na konieczność przeprowadzenia remontu budynków miejskich, małą ilość ścieżek rowerowych oraz  wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru miasta.

 
1.JPG2.JPG